Opłaty za obiadyTermin płatności obiadów za miesiąc wrzesień 2019r

Uczniowie SP311 obiady wydawane będą od czwartku (05.09.2019)
Koszt dla ucznia Szkoły Podstawowej
Cały zestaw - 4,70zł (84,60zł za m-c wrzesień)
Tylko II danie - 4,00zł (72,-zł za m-c wrzesień)
Termin płatności za obiady do 06.09.2019r


Uczniowie LO i TECH Obiady wydawane od poniedziałku (09.09.2019)
Koszt dla ucznia Liceum i Technikum
Cały zestaw - 8,00zł (128,-zł za m-c wrzesień)
Tylko II danie - 6,50zł (104,-zł za m-c wrzesień)
Termin płatności za obiady do 06.09.2019r

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na stołówce wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane!

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką nie będą przyjmowane!

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa nr 311

Nr konta
37124055981111001075089305

W tytule wpłaty należy podać:
-imię i nazwisko dziecka
-klasę do której dziecko uczęszcza
-miesiąc, za który wykupuje się obiad